Zde může být text o autorovi
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

Schola Suchá Loz

 

Živý Betlém 2010

Šli jsme spolu do Betléma

Letos se odehrával již tradiční sucholožský Živý Betlém v novém duchu. Jeho organizátoři se postarali o to, aby se aktivně zapojili v podstatě všichni, kteří se na představení přišli podívat.
Pro ty, kteří se této akce nezúčastnili, uvádím několik stručných informací z průběhu.
V parku před kaplí sv. Rocha v zimě a mrazu postávali kolem ohně pastýři různých věkových kategorií (nejmladším pastouškům bylo kolem 2,5 roku až 4 let) a hlídali bedlivě své stádo oveček, které byly pro všechny přítomné děti zajímavou atrakcí.
Za zpěvu Gloria in excelsis deo se u kaple zjevil pastýřům anděl, který jim zvěstoval narození Ježíše Krista. Pastýři se tedy s celým zástupem zúčastněných Sucholožanů vydali na pouť směrem ke kostelu, aby se mohli poklonit právě narozenému Ježíškovi. Po cestě se setkali se třemi králi - Kašparem, Melicharem a Baltazarem. Ti si pomalým krokem vykračovali po chodníčku od chráněného domu a zpívali si píseň My tři králové. Když uviděli pastýře, zastavili se s nimi na kus řeči a nakonec se připojili k celému zástupu poutníků. Za hromadného zpěvu tradičních českých koled se dav andělů, scholy, pastýřů, muzikantů z dechovky, Plkotnic a lidí z vesnice ubíral k jesličkám. Jeden z pastýřů, otec Jan Mach, v průvodu zahrál i na pastýřskou píšťalu.
V Betlémě bylo nejprve posvátné ticho, ale po příchodu poutníků zavládlo u jesliček veselí. Všichni postupně přinášeli své dary a kladli je k nohám Ježíškovi, Marii a Josefovi ( letos těmto postavám svou podobu propůjčili Tomášek, Hana a Josef Velečtí).
Po celém prostranství zazněl vánoční hymnus Narodil se Kristus Pán a Plkotnice ještě připojily několik folklorních písní s vánoční tematikou.
Pro všechny, kteří nemohli rozehřát své promrzlé ruce a nohy, byl připraven také „betlémský“ punč.
O celém představení by asi nebylo nutné psát, vždyť si stačí prohlédnout fotografie, ty mluví za všechno.
Jenže na druhou stranu není v jejich moci zachytit pocity těch, kteří k Betlému přišli, fotografie nemohou poděkovat všem, kteří Živý Betlém připravovali a měli s ním mnoho starostí, a nemohou sdělit ani to, co mi někteří lidé po cestě domů říkali: „Bylo to krásné, vyřiďte to všem, že se nám to moc líbilo. Opravdu.“
Tentokrát si mohl zahrát v Živém Betlémě opravdu každý z nás, aspoň na malou chvíli jsme všichni zapomněli na své osobní starosti, zapomněli jsme možná na celý moderní a uspěchaný svět kolem sebe a nasávali jsme jen tu příjemnou a kouzelnou atmosféru, v níž jsme jako jedna velká rodina putovali do Betléma. Vrátili jsme se o několik dávných věků zpátky a prožívali jsme pravou podstatu Vánoc.
text: Dagmar Kubišová